Sign in

بسیاری از شما ها اسم کانتینر و انواع مختلف آن را شنیده اید و حتی در جاده و خیابان ها نیز ، کانتینر های مختلفی را مشاهده کرده اید. به جد می‌توان گفت که کانتینر ها نقش بسیار مهمی در زندگی روز مره انسان ها دارند.در حمل نقل جاده ای، آبی، قطاری و… از کانتینر ها استفاده می‌شود

مهمترین انواع کانیتنر از نظر کاربرد

کانتینر یخچال دار

هر روزه شاهد این نوع کانتینر ها هستید. برای ارسال انواع محصولات لبنی مانند شیر، ماست و بستنی به مغازه ها و فروشگاه های بزرگ از کانتینر یخچالی یا یخچال دار استفاده می‌شود.

حتی برای قصابی ها و فروشگاه…


برای ساخت و تولید مرغداری ها نیاز به مصالح و مواد مختلفی می‌باشد که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم:

شرکت بازرگانی تولیدی ریمیسو یکی از فعالان و تولید کننده های پنل های ساندویچی می‌باشد که می‌توانید برای دریافت قیمت ساندویچ پانل به سایت ما مراجعه نمایید.

ساندویچ پانل

اصلی ترین مصالح مورد نیاز برای اجرای انواع مرغداری ها پنل های ساندویچی سقفی و دیواری می باشد. …


شرکت تولیدی سازه های پیش ساخته با فعالیت چندین ساله در عرصه طراحی و تولید انواع سازه های پیش ساخته حال با در نظر داشتن رفاه حال مشتریان اقدام به تاسیس فروشگاه خود در بستر اینترنتی نموده است.

لینک بالا آدرس فروشگاه اینترنتی شرکت خاور سازه مانلی تحت برند ریمیسو است که با فعالیتی نچندان طولانی و به تازگی کار خود را برای ارائه خدمات به مشتریان از این طریق شروع کرده است. خدمات تولیدی، بازرگانی ریمیسو شامل :

طراحی و تولید خانه های پیش ساخته

خانه و ویلاهای پیش ساخته که در مدت کمتر از یک ماه طراحی و…

Sahandasg

شرکت خاور سازه مانلی تحت برند ریمیسو تولید کننده انواع سازه های پیش ساخته

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store